Välkommen att kontakta oss!

Adress: Rystad Hassel 585 91 Linköping

Johan Ankarstam

VD
Tel: 0708-304017
Mail: ankarstam.ab@gmail.com

Thomas Wretman

Driftschef/arbetsledare
Tel: 0727-181822
Mail: ankarstam.ab@gmail.com

Christina Bergström

Ekonomiansvarig
Tel: 0709-968912
Mail: ankarstam.ekonomi@gmail.com

Kontakta oss